Про нас

Організація громади «Екомережа» заснована у 2013 р. громадськими активістами Луганської області. У своїй діяльності вона керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством та Статутом організації.

Статутними органами громадської організації є загальні збори Громадської організації та Правління Громадської організації на чолі з Головою Правління. Контролюючий орган – Ревізійна комісія Громадської організації. Члени організації пройшли тренінги із розробки та впровадження проектів ГЕФ ПМГ в рамках проекту «Сприяння сталому розвитку Луганщини через зменшення інформаційних бар’єрів щодо зміни клімату та посилення впливу і участь громадськості».

До складу організації входить 37 постійних членів. При цьому організація може тимчасово залучати більше десяти волонтерів. І постійні члени організації і волонтери, яких організація може залучити до впровадження цього проекту мають досвід співпраці з ГЕФ ПМГ при впровадженні проекту «Демонстрація можливостей скорочення викидів парникових газів шляхом проведення кампанії з підтримки використання немоторизованих видів транспорту».

ГО «Екомережа» тісно співпрацює з громадою Луганщини, виконавчими органами та органами місцевого самоврядування та ін. Робота проведена організацією показала, що існує нагальна необхідність розбудови спроможності, поширення обізнаності та залучення до участі місцевих громад з метою впровадження практики створення екомережі на Луганщині.