Пректи 2013-2014 років

Протягом 2013-2014 років громадська організація «ЕКОМЕРЕЖА» успішно реалізувала проект «Створення проекту розвитку екологічної мережі адміністративних районів Луганської області» за сприяння ГЕФ ПМГ, що впроваджується ПРООН. В рамках впроваджування проекту було складено 18 картосхем екомережі всіх адміністративних районів Луганщини; проведено громадські заходи з метою поширення знань про екомережу та тлумачення етапів її розбудови; підготовлено та розповсюджено буклети про екомережу, що мають системну направленість: буклет Екологічна мережа для дітей, з метою поширення покращення екологічного виховання та роз’яснення знанні про екологічну мережу, буклет «Екологічна мережа» для широкого загалу населення з тлумаченням основних позицій формування екомережі, та видання буклету «Схема екологічної мережі» для розкриття територіальності та структурності цього дійового механізму збереження біорізноманіття; підготовлено та розповсюджено «Атлас екомережі Луганщини», що містить детальну інформацію про екомережу регіону, основні засади її формування та картосхеми. проведено моніторингта оцінку проекту; видано газету «Екодень» присвячену реалізацію проекту; підготовлено відеофільм про діяльність проекту.

Оставить комментарий